Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Androstendion

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Telefon 495 833 141
495 832 241
Biologický materiál

sérum

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 2 - 3 týdny, jinak dle dohody s VŠ úseku
Zkratka v LIS 4AND
Dostupné statim NE
Jednotka nmol/L
Referenční intervaly

sérum

muži 2,10 - 10,80 nmol/l
ženy

1,06 - 11,60 nmol/l

 Pro ostatní biologické materiály nejsou referenční intervaly dostupné 

Stabilita při teplotě -20 °C 2 měsíce
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 3 dny
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 1 den