Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Androstendion

 
Úsek Úsek RIA a imunochemických analýz
Telefon 495 833 141
495 832 241
Biologický materiál

sérum, plazma (heparin, EDTA)

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 2 - 3 týdny, jinak dle dohody s VŠ úseku
Zkratka v LIS 4AND
Dostupné statim NE
Jednotka nmol/L
Referenční intervaly
muži 2,21-10,25 nmol/l
ženy před menopauzou
ženy po menopauze

1,21 - 9,59 nmol/l
1,04 - 7,14 nmol/l

 

Stabilita při teplotě -20 °C 3 měsíce
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 den
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 1 den