Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Antigen CA 125

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Telefon 495 833 297
495 832 743
495 832 241
Biologický materiál

sérum

Typ žádanky R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 5 dnů, urgentní vyšetření po dohodě s VŠ úseku
Zkratka v LIS C125
Dostupné statim NE
Jednotka kU/L
Referenční intervaly

sérum: 0 – 35 kU/L

Pro ostatní biologické materiály nejsou referenční intervaly dostupné 

Analytika Nedoporučuje se opakované zamrazování a rozmrazování séra.
Interpretace

Tumorový marker nemucinózních karcinomů vaječníků (serózní, endometroidní, clear cells a s nediferencovanou histologií) a epiteliálního karcinomu vaječníků, karcinomy děložního čípku, prsu, pankreatu, plic. Stanovení vadí silně hemolytické vzorky.

Stabilita při teplotě -20 °C 3 měsíce
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní
Další poznámky

Nepoužívejte jako screeningový test na zjištění karcinomu, vyšetření slouží pro monitorování stavu onemocnění u pacientek s diagnostikovaným karcinomem vaječníků. Při současném stanovení markeru HE 4 je vypočten index ROMA (riziko epiteliálního karcinomu vaječníku).