Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Antigen CA 15-3

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Telefon 495 833 297
495 832 743
495 832 241
Biologický materiál

sérum

Typ žádanky R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 5 dnů, urgentní vyšetření po dohodě s VŠ úseku
Zkratka v LIS C15.
Dostupné statim NE
Jednotka kU/L
Referenční intervaly

sérum: 0 – 31 kU/L

Pro ostatní biologické materiály nejsou referenční intervaly dostupné 

Analytika Nedoporučuje se opakované zamrazování a rozmrazování séra.
Interpretace

Tumorový marker karcinomu prsu; stanovení vadí silně hemolytické vzorky.

Stabilita při teplotě -20 °C 3 měsíce
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní
Další poznámky

Nepoužívejte jako screeningový test na zjištění karcinomu, vyšetření slouží pro monitorování stavu onemocnění u pacientek s diagnostikovaným karcinomem prsu.