Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Aripiprazol + M

 
Úsek Úsek klinické a forenzní toxikologie
Telefon 495 832 321
495 833 817
495 833 719
Biologický materiál

 sérum 2 mL, moč 5 mL

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 24 hodin, STATIM v pracovní době po dohodě
Zkratka v LIS ARIP; ARIP-M
Dostupné statim ANO (jen po telefonické domluvě)
Jednotka ng/mL
Preanalytika

 krev – zkumavky bez gelu

Analytika Mez stanovitelnosti: 4 ng/mL

Interpretace
  • Terapeutické rozmezí:  150-500 ng/mL (součet aripiprazolu a dehydroaripiprazolu)
  • Poměr dehydroaripiprazol/Aripiprazol 0,3-0,5
  • Toxicita možná od 1 000 ng/mL

Hodnotí odborník

Interpretace dle Hiemke et al., Pharmacopsychiatry,2018; 51(01/02): 9-62

 
 
Stabilita při teplotě -20 °C 6 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 1 den
Další poznámky

µg/L = ng/mL

Faktor přepočtu: µg/L= 4,48 nmol/L