Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Barbituráty - imunochemicky

 
Úsek Úsek klinické a forenzní toxikologie
Telefon 495 832 321
495 833 817
495 833 719
Biologický materiál

sérum / plazma (2 mL)


 

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 den, STATIM za 2 hodiny
Zkratka v LIS S_BARB
Dostupné statim ANO
Jednotka µmol/L
Preanalytika

krev - zkumavky bez gelu

Interpretace

Výsledek:

  • negativní
  • pozitivní: lze interpretovat jako: „Pravděpodobné zneužití“

Sporné výsledky nutno konfirmovat hmotnostně-spektrometricky.

Hodnotí odborník.

 
Stabilita při teplotě -20 °C krev 6 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C krev 1 měsíc
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C krev 1 den
Další poznámky

Tento test zachytí:

  • sekobarbital, amobarbital, aprobarbital, barbital, butabarbital, cyclopentobarbital, pentobarbital, fenobarbital, talbutal.