Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Bartonella spp.

 
Úsek Úsek molekulární biologie
Laboratoř: extrahumánního genomu
Telefon 495 833 866
Biologický materiál

tkáň, nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (3 ml), v případě potřeby jakýkoli jiný materiál

Typ žádanky MB-e - žádanka pro molekulární biologii extrahumánního genomu ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 - 7 dnů
Dostupné statim NE
Jednotka kvalitativní
Preanalytika
  • Biologický materiál transportovat do laboratoře nejdéle do 5 dnů od odběru.
  • V případě nutnosti skladování a transportu delšího než 5 dnů materiál zamrazit při teplotě -20°C a dodat do laboratoře na ledu.
Stabilita při teplotě -20 °C dlouhodobé skladování – nejméně 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C biologický materiál zpracovat nejdéle do 5 dnů od odběru
Další poznámky

V případě potřeby urgentního vyšetření jakéhokoli patogenu je nutné se telefonicky domluvit s laboratoří pro extrahumánní genom (49 583 3666, 3894). Jedná se o tzv. „statim“ vyšetření, u kterých je doba odezvy 2 až 8 hod. v závislosti na vyšetřovaném patogenu.

Metoda popis kvalitativní průkaz DNA Bartonella spp. – v případě pozitivního nálezu lze rozlišit, zda se jedná o DNA Bartonella henselae
Forma výsledku DNA prokázána / DNA neprokázána
Citlivost neuvedena
Specifita genom Bartonella spp.