Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Benzodiazepiny - imunochemicky

 
Úsek Úsek klinické a forenzní toxikologie
Telefon 495 832 321
495 833 817
495 833 719
Biologický materiál

moč - 5 mL

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 den, STATIM za 2 hodiny
Zkratka v LIS S_BZDZ, U_BZDP
Dostupné statim ANO
Jednotka µmol/L
Interpretace

Výsledek

  • negativní
  • pozitivní: lze interpretovat jako: „Pravděpodobné užití“

Sporné výsledky nutno konfirmovat hmotnostně-spektrometricky.

Hodnotí odborník.

 
Stabilita při teplotě -20 °C krev i moč 6 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C krev i moč 1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C krev i moč 1 den
Další poznámky

Tento test zachytí: alprazolam, klorazepát, delorazepam, desalkylflurazepam, diazepam, flunitrazepam, flurazepam, halazepam, lorazepam, medazepam, nitrazepam, norchlordiazepoxid, nordiazepam, oxazepam, prazepam, temazepam, triazolam, midazolam.

Upozorňujeme na nižší citlivost metody na: bromazepam, klonazepam a chlordiazepoxid.
Pro jednoduší interpretaci uveďte prosím do žádanky, je-li důvodné podezření na tato léčiva.

Tento test nezachycuje: zolpidem, zopiklon, eszopiklon ani zaleplon.