Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Beta 1-globuliny ELFO

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Laboratoř: ELFO
Telefon 495 833 659
Biologický materiál

sérum

Typ žádanky R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 den
Zkratka v LIS B1G
Dostupné statim NE
Jednotka podíl z 1,0
Referenční intervaly

sérum      0,047-0,072

Interpretace

Stanovuje se jako hmotnostní podíl v rámci elektroforézy sérových proteinů.

Stabilita při teplotě -20 °C 12 týdnů
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 8 hodin