Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Beta-2-mikroglobulin

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Laboratoř: ELFO
Telefon 495 833 738
Biologický materiál

sérum, moč

Typ žádanky R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 týden, jinak dle dohody s VŠ úseku
Zkratka v LIS MGB2
Dostupné statim NE
Jednotka mg/L
Referenční intervaly

Sérum:

dospělí: 0,800-2,340 mg/L

Moč:                   <0,30 mg/L

Zdroj referenčních intervalů: příbalová informace výrobce reagencií 
Pro ostatní biologické materiály nejsou referenční intervaly dostupné

Preanalytika

Moč: první ranní vzorek není vhodný k analýze (má obvykle nižší pH než 6,0), doporučuje se vyprázdnit močový měchýř, vypít velkou sklenici vody a do 1 hod. dodat do laboratoře vzorek cca 10 ml.
Pokud je vzorek transportován, pak vzorek moče z mikce přenést do 10 ml zkumavky obsahující 60 µl 2 mol/l NaOH (důvodem je udržení pH moče v rozmezí 6 - 7).

Stabilita při teplotě -20 °C 12 týdnů
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C Sérum: 3 dny. Moč: 1 den.
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 1 den