Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Beta-karoten

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Laboratoř: chromatografie
Telefon 495 833 738
Biologický materiál

sérum

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 4 týdny
Zkratka v LIS BKAR
Dostupné statim NE
Jednotka µmol/L
Referenční intervaly

0,19 - 0,60 µmol/l

Preanalytika

Biologický materiál chránit před světlem.

Stabilita při teplotě -20 °C 4 týden
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 2 dny