Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - BK virus (BKV, polyomavirus) kvantitativně

 
Úsek Úsek molekulární biologie
Laboratoř: extrahumánního genomu
Telefon 495 833 866
Biologický materiál
  • nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (2 ml)
  • moč (2 ml)
Typ žádanky MB-e - žádanka pro molekulární biologii extrahumánního genomu ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 - 7 dnů
Dostupné statim NE
Jednotka kopie/mL
Preanalytika
  • Biologický materiál transportovat do laboratoře nejdéle do 5 dnů od odběru.
  • Moče dodat do laboratoře nejdéle do 24 - 72 hod.
  • V případě nutnosti skladování a transportu delšího než 5 dnů materiál zamrazit při teplotě -20°C a dodat do laboratoře na ledu.
Stabilita při teplotě -20 °C 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C biologický materiál zpracovat nejdéle do 5 dnů od odběru
Další poznámky

V případě potřeby urgentního vyšetření jakéhokoliv patogenu je nutné se telefonicky domluvit s laboratoří pro extrahumánní genom (49 583 3866, 3894). Jedná se o tzv. „statim“ vyšetření, u kterých je doba odezvy 2 až 8 hod. v závislosti na vyšetřovaném patogenu.

Metoda popis kvantitativní stanovení BKV DNA
Forma výsledku kvantitativní údaj – počet kopií BKV DNA/ml
Citlivost 500 kopií/ml, mez stanovitelnosti 2000 kopií/ml, hodnoty v oblasti 500 - 2000 kopií/ml nelze přesně číselně kvantifikovat
Specifita genom BK viru