Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Bordetella pertusis

 
Úsek Úsek molekulární biologie
Laboratoř: extrahumánního genomu
Telefon 495 833 866
Biologický materiál

BAL, sputum, laryngeální  stěr na suché výtěrovce bez aditiv – vložit do sterilní zkumavky, nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (min. 2 ml)

Typ žádanky MB-e - žádanka pro molekulární biologii extrahumánního genomu ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 - 5 dnů
Dostupné statim NE
Jednotka kvalitativní
Stabilita při teplotě -20 °C žádný materiál nezamrazovat!!
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C jakýkoli materiál při 4°C zpracovat nejlépe do 12 hodin od odběru, maximálně do 72 hodin
Další poznámky

V případě urgentního vyšetření jakékohokoliv patogenu je nutné se telefonicky domluvit s laboratoří pro extrahumánní genom (49 583 3866, 3894). V těchto případech se jedná o tzv. „statim“ vyšetření, u kterých je doba odezvy 2 až 8 hodin v závislosti na vyšetřovaném patogenu.

Metoda popis kvalitativní průkaz BP DNA
Forma výsledku DNA prokázána / DNA neprokázána
Citlivost neuvedena
Specifita genom Bordetella pertusis