Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Brivaracetam

 
Úsek Úsek klinické farmakologie
Telefon 495 833 765
Biologický materiál

Srážlivá krev, sérum, nesrážlivá krev, plazma

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Zkratka v LIS BRIV
Dostupné statim ANO
Jednotka mg/L
Preanalytika

Odběr krve srážlivé před dávkou v ustáleném stavu tj. za 2-3 dny podávání. Do zkumavky bez gelu (systému BD s červeným víčkem). Odběr krve nesrážlivé (zkumavka s EDTA nebo heparinem).

Interpretace

Terapeutické meze:
0,20 – 2,00 mg/L tj. 1,0 – 10,0 µmol/L

Stabilita při teplotě -20 °C 4 měsíce
Další poznámky
  • Faktor přepočtu 
    mg/L x 5,0 = µmol/L
     
  • Poločas eliminace 7 – 8 hod.
Metoda popis LC-MS/MS