Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Burkholderia spp.

 
Úsek Úsek molekulární biologie
Laboratoř: extrahumánního genomu
Telefon 495 833 866
Biologický materiál

sputum, BAL, tracheální aspirát, pleurální výpotek, punktát atd. (2 – 5 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

Typ žádanky MB-e - žádanka pro molekulární biologii extrahumánního genomu ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 - 5 dnů
Dostupné statim NE
Jednotka kvalitativní
Preanalytika
    • Biologický materiál transportovat do laboratoře nejdéle do 5 dnů od odběru.
    • V případě nutnosti skladování a transportu delšího než 5 dnů materiál zamrazit při teplotě -20°C a dodat do laboratoře na ledu.
Stabilita při teplotě -20 °C 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C biologický materiál zpracovat nejdéle do 5 dnů od odběru
Další poznámky
  • Při pozitivitě BCC lze dalším vyšetřením odlišit  B.cenocepaciea.
  • V případě potřeby urgentního vyšetření jakéhokoliv patogenu je nutné se telefonicky domluvit s laboratoří pro extrahumánní genom (49 583 3866, 3894). Jedná se o tzv. „statim“ vyšetření, u kterých je doba odezvy 2 až 8 hod. v závislosti na vyšetřovaném patogenu.
Metoda popis kvalitativní průkaz DNA Burkholderia spp.
Forma výsledku DNA prokázána / DNA neprokázána
Citlivost neuvedena
Specifita genom Burkholderia spp.