Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Busulfan

 
Úsek Úsek klinické farmakologie
Telefon 495 833 765
Biologický materiál

sérum

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 12h, STATIM po dohodě
Zkratka v LIS BUS
Dostupné statim ANO
Jednotka µg/L, µg x h/L
Referenční intervaly

AUC 5500-6000 µmol.min

Preanalytika

Citlivé na světlo, sorbce na sklo.

Stabilita při teplotě -20 °C 3 týdny
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dnů
Další poznámky

µg/l = ng/ml