Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - C–peptid profil

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Telefon 495 833 297
495 832 743
495 832 241
Biologický materiál

sérum

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 3 dny
Zkratka v LIS CP1., CP2., CP3.
Dostupné statim NE
Jednotka pmol/L
Referenční intervaly

nalačno: 260 – 1730 pmol/l

Preanalytika

Časy odběrů uváděných opakovaně nebo v průběhu stimulačních testů vyznačte na žádance.

 

Analytika Nedoporučuje se opakované zamrazování a rozmrazování séra.
Interpretace

Interference hemoglobinu, bilirubinu, triglyceridů, proteinů, revmatoidního faktoru, HAMA protilátek a erytrocytů je < 10 %.

Stabilita při teplotě -20 °C 3 měsíce
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 2 dny
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 1 den
Další poznámky

nmol/ l x 3 = μg/l