Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - C-peptid

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Telefon 495 833 297
495 832 743
495 832 241
Biologický materiál

sérum

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 3 dny, urgentní vyšetření po dohodě s VŠ úseku
Zkratka v LIS CP..
Dostupné statim NE
Jednotka pmol/L
Referenční intervaly

260 – 1730 pmol/l

Preanalytika

Odběr krve na lačno.

Analytika Nedoporučuje se opakované zamrazování a rozmrazování séra.
Interpretace

Interference hemoglobinu, bilirubinu, triglyceridů, proteinů, revmatoidního faktoru, HAMA protilátek a erytrocytů je < 10 %.

Stabilita při teplotě -20 °C 3 měsíce
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 2 dny
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 1 den
Další poznámky

nmol/ l x 3 = μg/l