Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Centrální hypoventilační syndrom (PHOX2B)

 
Úsek Úsek molekulární biologie
Laboratoř: germinálního genomu
Telefon 495 833 865 (32 97)
Biologický materiál

nesrážlivá periferní krev v EDTA, nativní nebo kultivované amniocyty, nativní nebo kultivované choriocyty, tkáně

Množství 2-5 ml
Typ žádanky MB-h - žádanka pro molekulární biologii humánního genomu ( Strana 1 )
Doba odezvy standardně 4 týdny, urgentně 1 týden
Zkratka v LIS GO_PHOX2B
Dostupné statim ANO
Jednotka komentovaný nález
Preanalytika

Součástí kompletně oboustranně vyplněné žádanky musí být informovaný souhlas s DNA analýzou.

Uchovávání materiálu před odesláním při 4-8 °C max. 72 hod, déle se pak materiál uchovává na -20°C.

Stabilita při teplotě -20 °C dlouhodobě
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C max. 72 hod.
Další poznámky

        Vyšetření se provádí vždy po dohodě s klinickým genetikem!

        Může indikovat lékař s odborností 208.

Forma výsledku Závěr analýzy je vydán jako komentovaný výsledek.