Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - CGH array

 
Úsek Úsek molekulární biologie
Laboratoř: humánního genomu
Telefon 495 833 866 (27 67
334 8)
Biologický materiál
  • nesrážlivá EDTA krev periferní,
  • kultivované amniocyty,
  • kultivované choriocyty
  • kostní dřeň
Množství 2 - 5
Typ žádanky MB-h - žádanka pro molekulární biologii humánního genomu ( Strana 1 )
Doba odezvy Standardně 1 rok
Zkratka v LIS CGH-array
Dostupné statim NE
Jednotka komentovaný nález
Preanalytika
  • Materiál zasílejte ihned po odběru.
  • Materiál nezmrazujte!
  • Na zadní straně žádanky zaškrtněte, zda pacient podepsal informovaný souhlas s DNA/RNA analýzou
Stabilita při teplotě -20 °C 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 72 h
Další poznámky

Pouze po domluvě s VŠ pracovníkem v laboratoři!

Forma výsledku Závěr analýzy je vydán jako komentovaný výsledek