Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - CGH array

 
Úsek Úsek molekulární biologie
Laboratoř: germinálního genomu
Telefon 495 833 866 (27 67
334 8)
Biologický materiál
 • nativní plodová voda
 • nesrážlivá EDTA krev periferní,
 • kultivované amniocyty,
 • kultivované choriocyty
 • kostní dřeň
 • tkáň
Množství 2 - 5 mL
Typ žádanky MB-h - žádanka pro molekulární biologii humánního genomu ( Strana 1 )
Doba odezvy Standardně 1 rok, prenatální vyšetření řešeny v urychleném režimu
Zkratka v LIS CGH-array (100kbp); CGH-array prenatal (300kbp)
Dostupné statim NE
Jednotka komentovaný nález
Preanalytika
 • Materiál zasílejte ihned po odběru.
 • Materiál nezmrazujte!
 • Na zadní straně žádanky zaškrtněte, zda pacient podepsal informovaný souhlas s DNA/RNA analýzou

 

Stabilita při teplotě -20 °C 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 72 h
Další poznámky
 • Pouze po domluvě s VŠ pracovníkem v laboratoři!
 • Pro prenatální vyšetření MKN/ORPHA O35.1, O35.2
Forma výsledku Závěr analýzy je vydán jako komentovaný výsledek