Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Chlamydia trachomatis

 
Úsek Úsek molekulární biologie
Laboratoř: extrahumánního genomu
Telefon 495 833 866
Biologický materiál

výtěr z uretry, cervixu, spojivky – na suchém tampónu bez media, moč (5 – 10 ml), kloubní punktáty, u novorozenců – aspirát z dolních cest nebo žaludku (1,5 ml)

Typ žádanky MB-e - žádanka pro molekulární biologii extrahumánního genomu ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 - 7 dnů
Dostupné statim NE
Jednotka kvalitativní
Preanalytika
  • moč: nejvhodnější první porce ranní moče – vyplavení buněk sliznice se suspektní přítomností Chlamydia trachomatis
  • Biologický materiál transportovat do laboratoře nejdéle do 5 dnů od odběru. Moče dodat do laboratoře nejlépe do 24 hod. V případě nutnosti skladování a transportu delšího než 5 dnů materiál zamrazit při teplotě -20°C a dodat do laboratoře na ledu.
Stabilita při teplotě -20 °C dlouhodobé skladování - nejméně 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C biologický materiál zpracovat nejdéle do 5 dnů od odběru
Další poznámky

V případě potřeby urgentního vyšetření jakéhokoliv patogenu je nutné se telefonicky domluvit s laboratoří pro extrahumánní genom (49 583 3866, 3894). Jedná se o tzv. „statim“ vyšetření, u kterých je doba odezvy 2 až 8 hodin v závislosti na vyšetřovaném patogenu.

Metoda popis kvalitativní průkaz DNA Chlamydia trachomatis
Forma výsledku DNA prokázána / DNA neprokázána
Citlivost 6 kopií/ml
Specifita genom Chlamydia trachomatis