Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Chřipka A (INF A, Influenza A)

 
Úsek Úsek molekulární biologie
Laboratoř: extrahumánního genomu
Telefon 495 833 866
Biologický materiál

sputum, BAL, tracheální aspirát, pleurální výpotek, punktát (2 – 5 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

Typ žádanky MB-e - žádanka pro molekulární biologii extrahumánního genomu ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 - 3 dny
Dostupné statim ANO (jen po telefonické domluvě)
Jednotka kvalitativní
Preanalytika

Biologický materiál transportovat do laboratoře nejdéle do 5 dnů od odběru. V případě nutnosti skladování a transportu delšího než 5 dnů materiál zamrazit při teplotě -70°C a dodat do laboratoře na ledu

Stabilita při teplotě -20 °C dlouhodobé skladování biologického materiálu při teplotě -70°C
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C biologický materiál zpracovat nejdéle do 5 dnů od odběru
Další poznámky

V případě potřeby urgentního vyšetření jakéhokoliv patogenu je nutné se telefonicky domluvit s laboratoří pro extrahumánní genom (49 583 3866, 3894). Jedná se o tzv. „statim“ vyšetření, u kterých je doba odezvy 2 až 8 hodin v závislosti na vyšetřovaném patogenu.

Metoda popis kvalitativní průkaz RNA INF A
Forma výsledku RNA prokázána / RNA neprokázána
Citlivost 500 kopií/ml
Specifita genom chřipky A