Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Chřipka A, včetně typu H1N1 (INF A, H1N1)

 
Úsek Úsek molekulární biologie
Laboratoř: extrahumánního genomu
Telefon 495 833 866
Biologický materiál

nasofaryngeální stěr (speciální transportní médium – UTM-RT, Univerzální transportní médium 3 ml), BAL, v případě potřeby jakýkoli materiál

Typ žádanky MB-e - žádanka pro molekulární biologii extrahumánního genomu ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 - 3 dny
Dostupné statim ANO (jen po telefonické domluvě)
Jednotka kvalitativní
Preanalytika
  • nasofaryngeální stěr je nutný provést razantně pomocí odběrového tamponu; jedním tamponem vytřít obě nosní dírky, druhým tamponem faryng, oba tampony zalomit do jednoho speciálního transportního media pro PCR
  • Biologický materiál transportovat do laboratoře nejdéle do 5 dnů od odběru. V případě nutnosti skladování a transportu delšího než 5 dnů materiál zamrazit při teplotě -70°C a dodat do laboratoře na ledu.
     
Stabilita při teplotě -20 °C dlouhodobé skladování biologického materiálu při teplotě -70°C
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C biologický materiál zpracovat nejdéle do 5 dnů od odběru
Další poznámky

V případě potřeby urgentního vyšetření jakéhokoliv patogenu je nutné se telefonicky domluvit s laboratoří pro extrahumánní genom (49 583 3866, 3894). Jedná se o tzv. „statim“ vyšetření, u kterých je doba odezvy 2 až 8 hodin v závislosti na vyšetřovaném patogenu.

Metoda popis kvalitativní průkaz RNA chřipky A (typ H1N1)
Forma výsledku RNA chřipky A prokázána → typ H1N1 prokázán/neprokázán; RNA chřipky A neprokázána
Citlivost neuvedena
Specifita genom chřipky A, při pozitivitě průkaz H1N1