Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Chromogranin A (CGA)

 
Úsek Úsek RIA a imunochemických analýz
Telefon 495 833 297
495 832 743
495 832 241
Biologický materiál

sérum

Typ žádanky R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 týden, jinak dle dohody s VŠ úseku
Zkratka v LIS CGA
Dostupné statim NE
Jednotka µg/L
Referenční intervaly

13,7 – 101,9 µg/l

Analytika Nedoporučuje se opakované zamrazování a rozmrazování séra.
Interpretace

Tumorový marker neuroendokrinních tumorů, karcinoidů, feochromocytomu

Stabilita při teplotě -20 °C do stanovení
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 2 dny
Další poznámky

Nepoužívejte jako screeningový test na zjištění karcinomu, vyšetření slouží především pro monitorování stavu onemocnění. Zvýšené hladiny se vyskytují při terapii kortikoidy, poruchách ledvin a jater.