Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Citrát

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Telefon 495 832 664
Biologický materiál

plazma (heparin), moč (2 ml -průměrný vzorek ze sběru, uvést celkový objem a dobu sběru v hodinách)

 

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 2 týdny
Zkratka v LIS CITR
Dostupné statim NE
Jednotka mmol/L, mmol/d
Referenční intervaly
 

moč sbíraná 24 hod
muži i ženy


1,51 - 2,50 mmol/L
2,00 - 3,30 mmol/d
moč vzorek (přepočet na kreatinin)
muži i ženy
0 - 5 let
> 5 let


>0,25
>0,15

 

 

Preanalytika

moč sbíraná 24 hod

  • sběr do skla nebo plastu, v chladu, pH moče nutno udržovat na hodnotě do pH=2 okyselením kyselinou fosforečnou dle pokynů laboratoře (okyselní HCl nelze použít!)

moč vzorek (přepočet na kreatinin)

  • vzorek čerstvé moče dodat do laboratoře neokyselený
Stabilita při teplotě -20 °C 4 měsíce (při pH 1,5).
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C bez okyselení nestabilní, při pH=1,5 2 týdny
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 1 hodina bez okyselení, 2 dny při pH 1,5
Další poznámky

Při hodnotě koncentrace citrátu v moči <0,023 mmol/L se index přepočtu na kreatinin nepočítá, na výsledkovém listě je uvedeno "nelze"