Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Clostridium difficile toxigenní (toxin B, binární toxin)

 
Úsek Úsek molekulární biologie
Laboratoř: extrahumánního genomu
Telefon 495 833 866
Biologický materiál

stolice ve sterilní nádobce bez aditiv

Typ žádanky MB-e - žádanka pro molekulární biologii extrahumánního genomu ( Strana 1 )
Doba odezvy v pracovní dny do 24 hod
Dostupné statim ANO
Jednotka kvalitativní
Preanalytika

Biologický materiál transportovat do laboratoře nejdéle do 5 dnů od odběru. V případě nutnosti skladování a transportu delšího než 5 dnů materiál zamrazit při teplotě -20°C a dodat do laboratoře na ledu.
 

Stabilita při teplotě -20 °C 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C biologický materiál zpracovat nejdéle do 5 dnů od odběru
Další poznámky
  • Vyšetření vhodné provést po konzultaci s ÚKM FN HK. V případě potřeby urgentního vyšetření jakéhokoliv patogenu je nutné se telefonicky domluvit s laboratoří pro extrahumánní genom (49 583 3866, 3894). Jedná se o tzv. „statim“ vyšetření, u kterých je doba odezvy 2 až 8 hodin v závislosti na vyšetřovaném patogenu.
  • U vzorků s prokázaným Ag CD se vyšetření provádí automaticky.
 
Metoda popis stanovení genu pro produkci toxinu B, genu pro produkci binárního toxinu, mutace v genu tcdC (delece nt 117)
Forma výsledku toxigenní kmen Clostridium difficile pozitivní / negativní
Citlivost neuvedena
Specifita toxigenní kmen Clostridium difficile