Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Cystin v moči

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Laboratoř: chromatografie
Telefon 495 832 664
Biologický materiál

moč - 2 ml
(u sbírané moče dodat průměrný vzorek 10-15 ml, uvést celkový nasbíraný objem v ml a dobu sběru v hod)

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1-4 týdny
Zkratka v LIS CYS
Dostupné statim NE
Jednotka µmol/L, mmol/mol kreatininu
Referenční intervaly

< 115 µmol/d

1,9 - 3,1 mmol/mol kreatininu

Preanalytika

Vzorky přijímáme do 2 hodin v nativním stavu, jinak zamražené.

Stabilita při teplotě -20 °C doporučuje se zmrazení vzorku moče na -70 °C: moč stabilní 5 let; sérum, plazma 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C moč 5 dnů; sérum, plazma 24 hod.
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C moč 24 hod.; sérum, plazma 8 hod.
Další poznámky

Výsledek není hodnocen jako součást spektra aminokyselin.