Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Cytomegalovirus (CMV) – rezistence na antivirotika (gancyklovir, foscarnet, cidofovir)

 
Úsek Úsek molekulární biologie
Laboratoř: extrahumánního genomu
Telefon 495 833 866
Biologický materiál

nesrážlivá krev s EDTA (3 ml)

Typ žádanky MB-e - žádanka pro molekulární biologii extrahumánního genomu ( Strana 1 )
Doba odezvy do 14 dnů
Dostupné statim NE
Jednotka komentovaný nález
Preanalytika

Vyšetření CMV rezistence na antivirotika se provádí při zjištěné kvantitě min. 400 kopií DNA CMV/ml.

Stabilita při teplotě -20 °C nezamrazovat!!
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C při 4°C nejlépe do 12 hodin od odběru, maximálně do 72 hodin
Další poznámky

V případě potřeby urgentního vyšetření jakéhokoliv patogenu je nutné se telefonicky domluvit s laboratoří pro extrahumánní genom (49 583 3866, 3894). Jedná se o tzv. „statim“ vyšetření, u kterých je doba odezvy 2 až 8 hodin v závislosti na vyšetřovaném patogenu.

Metoda popis průkaz CMV rezistence na antivirotika
Forma výsledku mutace prokázána/mutace neprokázána, v případě přítomnosti mutace v genu UL97 nebo UL54 je uveden kodon, ve kterém se mutace nachází
Citlivost neuvedena
Specifita gen UL97 a UL54 CMV genomu