Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Daptomycin

 
Úsek Úsek klinické farmakologie
Telefon 495 833 765
Biologický materiál
  • sérum: zkumavka bez gelu (BD s červeným víčkem)
  • plazma: EDTA, heparin
Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
Zkratka v LIS DAPTO
Dostupné statim ANO
Jednotka mg/L
Referenční intervaly

 před dávkou
< 24 mg/L
(nižší riziko toxicity; u závažných stavů - např. při závažné infekční endokarditidě, může být hladina i vyšší)

Stabilita při teplotě -20 °C 6 měsíců