Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Dědičné metabolické poruchy (DMP)

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Biologický materiál

 .

Jednotka -
Další poznámky

 K 1.10.2018 bylo ukončeno provádění vyšetření DMP na ÚKBD FN Hradec Králové.