Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Dehydroepiandrosteron sulfát (DHEA-S)

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Telefon 495 833 738
Biologický materiál

sérum

Typ žádanky R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 týden
Zkratka v LIS DHEA
Dostupné statim NE
Jednotka µmol/L
Referenční intervaly

sérum

ženy
muži

0,95-11,67 µmol/l
2,17-15,20 µmol/l

 Pro ostatní biologické materiály nejsou referenční intervaly dostupné 

 

Preanalytika

Odběr krve nemusí být nalačno, není třeba zvláštní příprava k odběru.

Stabilita při teplotě -20 °C roky
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 2 týdny
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 1 den