Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Diazepam

 
Úsek Úsek klinické a forenzní toxikologie
Telefon 495 832 321
495 833 817
495 833 719
Biologický materiál

sérum - 2 mL, moč - 5 mL

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 den, STATIM v pracovní době po dohodě
Zkratka v LIS DIAZP; NORDIAZP; OXAZ D+N+O
Dostupné statim ANO (jen po telefonické domluvě)
Jednotka ng/mL
Referenční intervaly

Referenční rozmezí se udává jako suma diazepamu a jeho metabolitů (zejména nordiazepamu a oxazepamu). 

Preanalytika

krev - zkumavky bez gelu

Interpretace

Terapeutické rozmezí 100 - 2 500 ng/mL
Toxicita možná od 3 000 ng/mL
Terapeutický poměr Nordiazepam/Diazepam 0,94-1,92
Hodnotí odborník

 
Stabilita při teplotě -20 °C 6 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 1 den
Další poznámky

µg/L = ng/mL

Faktor přepočtu: Diazepam µg/L= 3,51 nmol/L

Nordiazepam µg/L= 3,69 nmol/L

Interpretace dle Hiemke et al., Pharmacopsychiatry,2018; 51(01/02): 9-62

Citlivost Spodní mez stanovitelnosti 16 ng/mL