Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Digoxin

 
Úsek Úsek klinické farmakologie
Telefon 495 833 765
Biologický materiál
  • nehemolytické sérum
  • nehemolytická heparinová plazma
Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 2 hodiny
Zkratka v LIS DIGO
Dostupné statim ANO
Jednotka nmol/L
Referenční intervaly
věk < 65 let: 
věk > 65 let: 
1,00 - 2,60 nmol/l
0,64 - 1,54 nmol/l 

 

Preanalytika

Odběr krve před dávkou nebo min. 6h po dávce.

Stabilita při teplotě -20 °C 2 týdny
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 24 hodin
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 24 hodin
Další poznámky

Poločas eliminace:
40 h (20 - 50 h) dospělí
12 - 24 h děti
56 - 88 h novorozenci (nezral í)

Dávkování digoxinu musí být pečlivě titrováno a individualizováno vzhledem k biologické dostupnosti a dalším charakteristikám farmakokinetiky a farmakodynamiky léčiva. Sérové koncentrace digoxinu musí být vždy interpretovány v souladu  s klinicko-patologickým stavem pacienta.