Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Dopamin

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Telefon 495 833 738
495 832 380
Biologický materiál

moč sbíraná 24 hodin do kyselého prostředí (viz preanalytika!!), změřit a uvést celkový objem, do laboratoře dodat 10 ml z celkového sběru

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1-4 týdny
Zkratka v LIS DA
Dostupné statim NE
Jednotka nmol/L; nmol/d
Referenční intervaly
< 1 rok
1-2 roky
2-4 roky
> 4 roky
0-555 nmol/d
65-914 nmol/d
261-1697 nmol/d
424-2612 nmol/d

 

Preanalytika

Moč: sběr do skla nebo plastu, již během sběru moče nutná konzervace (30 ml, 6 mol/l HCl) dle pokynů laboratoře, sběr uchovávat v chladu.
Pokyny LP G01.7

Stabilita při teplotě -20 °C 4 týdny (stabilizovaná moč)
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 4 dny (stabilizovaná moč)
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 1 den