Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Elektroforéza sérových proteinů (ELFO)

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Telefon 495 833 659
Biologický materiál

sérum

Typ žádanky R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 den
Zkratka v LIS -
Dostupné statim NE
Jednotka podíl z 1,0
Referenční intervaly
Sérum
Albumin:
A1G:
A2G:
B1G:
B2G:
GG:

0,558 - 0,661
0,029 - 0,049
0,071 - 0,118
0,047 - 0,072
0,032 - 0,065
0,111 - 0,188

 

Interpretace

Jednotlivé frakce jsou hodnoceny jako hmotnostní podíl celkového obsahu sérových proteinů.

Stabilita při teplotě -20 °C 12 týdnů
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 8 hodin