Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Enterovirus spp.

 
Úsek Úsek molekulární biologie
Laboratoř: extrahumánního genomu
Telefon 495 833 866
Biologický materiál

likvor (min. 0,3 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (2 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

Typ žádanky MB-e - žádanka pro molekulární biologii extrahumánního genomu ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 - 5 dnů
Dostupné statim NE
Jednotka kvalitativní
Preanalytika
  • Biologický materiál transportovat do laboratoře nejdéle do 5 dnů od odběru.
  • V případě nutnosti skladování a transportu delšího než 5 dnů materiál zamrazit při teplotě -70°C a dodat do laboratoře na ledu (u krve - před zamražením nutno oddělit plazmu)
Stabilita při teplotě -20 °C dlouhodobě při -70 st.C 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C biologický materiál zpracovat nejdéle do 5 dnů od odběru
Další poznámky
  • V případě potřeby urgentního vyšetření jakéhokoliv patogenu je nutné se telefonicky domluvit s laboratoří pro extrahumánní genom (49 583 3866, 3894). Jedná se o tzv. „statim“ vyšetření, u kterých je doba odezvy 2 až 8 hodin v závislosti na vyšetřovaném patogenu.
  • V případě pozitivity je možná typizace druhu sekvenační analýzou pro epidemiologické účely, po domluvě.
Metoda popis kvalitativní průkaz enterovirové RNA
Forma výsledku RNA prokázána / RNA neprokázána – v případě pozitivity lze po domluvě následně typizovat sekvenační analýzou
Citlivost 400 kopií/ml
Specifita rod Enterovirus (polioviry, coxsackie viry, echoviry a enteroviry)