Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Epinefrin/Adrenalin

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Laboratoř: chromatografie
Telefon 495 833 738
495 832 380
Biologický materiál

plasma - 1 ml, moč - 10 ml (u sbírané moče dodat průměrný vzorek, uvést celkový nasbíraný objem v ml a dobu sběru v hod), pokyny sběru viz preanalytika

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1-4 týdny
Zkratka v LIS EPI
Dostupné statim NE
Jednotka nmol/L, nmol/d
Referenční intervaly
plazma:
moč:
< 1 rok
1-2 roky
2-4 roky
4-10 let
> 10 let
< 0,491 nmol/l

0-14 nmol/d
0-19 nmol/d
0-33 nmol/d
1-55 nmol/d
3-109 nmol/d

 

Preanalytika

Plazma:
primární vzorek - krev , odběrový systém - sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou (heparinát sodný nebo K2EDTA).
Pokyny k odběru: Před odběrem vysadit pokud možno minimálně 3 dny antihypertenziva. Poslední 4 hodiny nepít a nejíst. 30 minut ležet se zavedeným žilním katetrem.
Transportovat v chladu. LABILNÍ ANALYT!!
Plazma musí být oddělena bezprostředně po odběru (do 15 minut!) a materiál zmražen!

Moč: sběr do skla nebo plastu, již během sběru moče nutná konzervace (30 ml, 6 mol/l HCl) dle pokynů laboratoře, sběr uchovávat v chladu. Před sběrem dodržovat dietu, minimálně 2 dny vysadit antihypertenziva. Hodnotí se sběr za 24 hod.
Pokyny LP G01.7

Stabilita při teplotě -20 °C plazma - 4 týdny; moč stabilizovaná - 4 týdny
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 4 dny (stabilizovaná moč)
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C plazma - 1 hodina; moč stabilizovaná - 1 den