Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Erytropoietin

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Telefon 495 833 738
Biologický materiál

sérum, plazma (heparin)

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 2 dny
Zkratka v LIS EPO
Dostupné statim NE
Jednotka U/L
Referenční intervaly

4,3-29,0 U/l

Preanalytika

Odebírat mezi 7:00 a 12:00 hodinou
Nepoužívat EDTA odběr!!!

Interpretace

Ovlivnění hemolýzou a bilirubinem.

Stabilita při teplotě -20 °C 8 týdnů
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dnů
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 1 den