Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Ethosuximid

 
Úsek Úsek klinické farmakologie
Telefon 495 833 765
Biologický materiál

sérum

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 týden, STATIM v pracovní době po dohodě
Zkratka v LIS ETS
Dostupné statim ANO
Jednotka mg/L
Preanalytika

Odběr krve před dávkou v ustáleném stavu.

Interpretace

Terapeutické meze:                 40 – 100 mg/L

Toxikologicky významná mez: >120 mg/L
Stabilita při teplotě -20 °C 5 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 24 hodin
Další poznámky

Faktor přepočtu: mg/L x 7,09 = µmol/L

Poločas eliminace:
30 - 60 h dospělí
20 - 55 h děti

Metoda popis LC-MS/MS