Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Etylglukuronid

 
Úsek Úsek klinické a forenzní toxikologie
Telefon 495 832 321
495 833 719
Biologický materiál

 moč

Množství 2-5 mL
Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 týden
Zkratka v LIS ETGLU
Dostupné statim NE
Jednotka µg/L
Preanalytika

 zabránit kontaminaci alkoholem

Analytika Nedoporučuje se opakované zamrazování a rozmrazování materiálu
Interpretace

˂ 100 μg/L -  negativní výsledek

100  - 500 μg/L  -  slabá pozitivita

500  -1000 μg/L  -  pozitivní výsledek (abúzus před 1 až 3 dny)

˃ 1000 μg/L -  recentní abúzus alkoholu       

 
Stabilita při teplotě -20 °C 3 měsíce (zamrazit jen jednou!)
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 3 dny
Další poznámky

Ref.:

  1. Ethylglucuronide and Ethylsulfate in Urine, Plasma and Serum, Instruction Manual, IVDD,98/79/EC, MS8000, MS8100, Recipe GmbH, Munich, 2018
  2. SAMSHA Advisory. The Role of Biomarkers in the Treatment of Alcohol Use Disorders, 2012 revision. SAMSHA Advisory, 2012, www.samhsa.gov. 
Metoda popis LC-MS/MS