Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Everolimus

 
Úsek Úsek klinické farmakologie
Telefon 495 833 765
Biologický materiál

nesrážlivá EDTA krev - 1 ml - Heparin NE!!

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 den, STATIM v pracovní době po dohodě
Zkratka v LIS EVR
Dostupné statim ANO (jen po telefonické domluvě)
Jednotka µg/L
Preanalytika

Odběr krve před dávkou.
Chránit před světlem.

Interpretace

V minimu před dávkou 5-15 µg/l (po transplantaci) a 3-8 µg/l (udržovací). Interpretuje odborník.

Stabilita při teplotě -20 °C 6 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní
Další poznámky

µg/l = ng/ml