Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Exprese genu Cyklin D1

 
Úsek Úsek molekulární biologie
Laboratoř: somatických mutací
Telefon 495 833 865 (27 67)
Biologický materiál

po konzultaci s VŠ pracovníkem laboratoře

Typ žádanky MB-h - žádanka pro molekulární biologii humánního genomu ( Strana 1 )
Jednotka komentovaný nález
Preanalytika
  • Materiál zasílejte ihned po odběru.
  • Materiál nezmrazujte!
  • Na zadní straně žádanky zaškrtněte, zda pacient podepsal informovaný souhlas s DNA/RNA analýzou.
Další poznámky

Pouze po domluvě s VŠ pracovníkem v laboratoři!

Forma výsledku Závěr analýzy je vydán jako komentovaný výsledek.