Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Fenobarbital

 
Úsek Úsek klinické farmakologie
Telefon 495 833 765
Biologický materiál
  • nehemolytické sérum
  • nehemolytická heparinová plazma
Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 2 hodiny
Zkratka v LIS PBT
Dostupné statim ANO
Jednotka µmol/L
Referenční intervaly

43-172 µmol/l

Preanalytika

Odběr krve před dávkou.

Interpretace

Poločas eliminace:
100 h (50 - 150 h) dospělí
65 h (40 - 130 h) děti
60 - 200 h novorozenci

Stabilita při teplotě -20 °C 6 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C nejméně 48 h
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 8 hodin