Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - FGF 23 v plazmě (Fibroblastový růstový faktor 23)

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Laboratoř: speciální
Biologický materiál

EDTA nebo Li-heparinová plazma

Doba odezvy 4 týdny, urgentní vyšetření po dohodě s VŠ úseku
Zkratka v LIS FGF23
Dostupné statim NE
Jednotka ng/L
Referenční intervaly

 pro plazmu: 

1 - 17 let 23,0 - 70,0 ng/L
> 18 let 23,2 – 95,4 ng/L

 

Preanalytika

 Po odběru transportovat do laboratoře, kde se materiál centrifuguje, oddělí se plazma a uchovává se do analýzy zamražené při -20ºC.

Interpretace

 Výsledky mohou být ovlivněny při koncentraci:  

  • bilirubinu > 342,1 µmol/l
  • hemoglobinu >10 g/l
  • triacylglycerolů > 33,9 mmol/l
Stabilita při teplotě -20 °C 6 měsíců (zamrazit jen jednou)
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 8 hod
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C neskladuje se
Další poznámky

Hodnoty stanovené v séru se významně liší a uvedené referenční rozpětí pro ně neplatí.