Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Fluoxetin

 
Úsek Úsek klinické a forenzní toxikologie
Telefon 495 832 321
495 833 817
495 833 719
Biologický materiál

 sérum 2 mL

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 den, STATIM v pracovní době po dohodě
Zkratka v LIS FLUOX; FLUOX-M; FLUOX+M; FLUOX M/FL
Dostupné statim ANO (jen po telefonické domluvě)
Jednotka ng/mL
Preanalytika

 krev - zkumavky bez gelu

Interpretace

Terapeutické rozmezí udané jako suma fluoxetinu a norfluoxetinu 120 – 500 ng/mL
Toxicita možná od 1000 ng/mL
Poměr norfluoxetin/fluoxetin 0,7-1,9
Hodnotí odborník.

 
 
 
Stabilita při teplotě -20 °C 6 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 1 den
Další poznámky

µg/L = ng/mL
Faktor přepočtu: µg/L= 3,23 nmol/L
Interpretace dle Hiemke et al., Pharmacopsychiatry,2018; 51(01/02): 9-62

 
 
Citlivost Limit kvantifikace 8,0 ng/mL