Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Fosfatáza alkalická-kostní frakce

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Telefon 495 832 664
Biologický materiál

sérum

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 den
Zkratka v LIS ALPK
Dostupné statim NE
Jednotka µg/L
Referenční intervaly

chlapci:
1 - 2 roky
3 - 9 let
10 -13 let
14 - 17 let
dívky:
1 - 2 roky
3 - 9 let
10 -13 let
14 - 17 let


25-221 µg/L
27-148 µg/L
35-169 µg/L
13-111 µg/L

28-187 µg/L
31-152 µg/L
17-177 µg/L
7-41 µg/L
muži:
ženy:
před menopauzou
po menopauze
5,5-22,9 µg/L

4,9 - 26,6 µg/l
5,2 - 24,4 µg/l

Zdroj referenčních intervalů: příbalová informace výrobce


 

Stabilita při teplotě -20 °C 2 měsíce
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 4 hodiny