Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Fosfatáza alkalická-kostní frakce

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Telefon 495 832 664
Biologický materiál

sérum

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 3 týdny
Zkratka v LIS ALPK
Dostupné statim NE
Jednotka µg/L
Referenční intervaly
muži:
25 let a výše
ženy:
před menopauzou
po menopauze

5,5-22,9 µg/l

4,9 - 26,6 µg/l
5,2 - 24,4 µg/l


 

Stabilita při teplotě -20 °C 2 měsíce
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 4 hodiny
Další poznámky

POZOR, došlo ke změně metody stanovení kostní alkalické fosfatázy (ALPK), změněny jsou jednotky a referenční meze.