Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Free β human chorionic gonadotropin (FβhCG, Screening VVV)

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Telefon 495 833 297
495 834 691
495 832 241
Biologický materiál

sérum

Typ žádanky vvv - žádanka - vrozené vývojové vady ( Strana 1 )
Doba odezvy 3 dny, urgentní vyšetření po dohodě s VŠ úseku
Zkratka v LIS FHCG
Dostupné statim NE
Jednotka U/L
Preanalytika

Odběr by měl být proveden v I. trimestru těhotenství 10+0 až 13+ 6 (týden+den).

Analytika Nedoporučuje se opakované zamrazování a rozmrazování séra.
Interpretace

Viz Screening VVV v I.trimestru

Stabilita při teplotě -20 °C 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C v plné krvi 8 hodin, v séru 1 den, při delším skladování zajistěte oddělení séra a jeho zamrazení
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 6 hodin
Další poznámky

Upozorňujeme na změnu jednotek u metody Free β human chorionic gonadotropin, nové jednotky U/l,

přepočítávací faktor = 1, tj. µg/L = U/L