Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Gastrin

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Telefon 495 833 297
495 832 743
495 832 241
Biologický materiál

sérum

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 měsíc
Zkratka v LIS GAS.
Dostupné statim NE
Jednotka pmol/L
Referenční intervaly

1,7 - 7,6 pmol/l

Preanalytika

Pacienti by měli hladovět nejméně 10 hodin před odběrem.
Krev uchovávat při +4 až +8 °C a separaci séra provést do 4 hodin.
 

Analytika Nedoporučuje se opakované zamrazování a rozmrazování séra.
Interpretace

Marker gastrin-produkujících tumorů, Zollinger-Ellisonova syndromu, achlorhydrie

Stabilita při teplotě -20 °C do stanovení
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 12 hodin
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 8 hodin
Další poznámky

Nepoužívejte jako screeningový test na zjištění karcinomu, vyšetření slouží pro monitorování stavu onemocnění.