Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Herpes simplex virus (HSV)

 
Úsek Úsek molekulární biologie
Laboratoř: extrahumánního genomu
Telefon 495 833 866
Biologický materiál

nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (2 ml), likvor (min. 0,3 ml), stěr - na suchém tampónu bez média, BAL (2 – 5 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

Typ žádanky MB-e - žádanka pro molekulární biologii extrahumánního genomu ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 - 3 dny
Dostupné statim NE
Jednotka kvalitativní
Preanalytika
  • Biologický materiál transportovat do laboratoře nejdéle do 5 dnů od odběru.
  • V případě nutnosti skladování a transportu delšího než 5 dnů materiál zamrazit při teplotě -20°C a dodat do laboratoře na ledu

 

Stabilita při teplotě -20 °C 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C biologický materiál zpracovat nejdéle do 5 dnů od odběru
Další poznámky
  • V případě potřeby urgentního vyšetření jakéhokoliv patogenu je nutné se telefonicky domluvit s laboratoří pro extrahumánní genom (49 583 3866, 3894). Jedná se o tzv. „statim“ vyšetření, u kterých je doba odezvy 2 až 8 hodin v závislosti na vyšetřovaném patogenu.
  • V případě potřeby je možné vyšetřit rezistenci na antivirotika sekvenační analýzou genů UL23 (TK) a UL30 (pol). Pouze po domluvě.
 
Metoda popis kvalitativní průkaz HSV DNA včetně typizace
Forma výsledku DNA prokázána / DNA neprokázána, v případě pozitivity uveden typ HSV
Citlivost 100 kopií/ml
Specifita typ HSV 1 a HSV 2