Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Homogentisová kyselina - test

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Telefon 495 832 664
Biologický materiál

moč

Množství 1
Typ žádanky
Zkratka v LIS KHT
Dostupné statim NE
Jednotka kvalitativní
Referenční intervaly

negativní

Preanalytika

Vzorky přijímáme do 2 hodin v nativním stavu, jinak zamražené.

  • Moč do skla nebo plastu bez úpravy.
  • Doporučuje se odebrat první ranní porci moči.
  • V případě sbírané moči sběrovou nádobu udržovat v chladu, po ukončení sběru dodat do laboratoře průměrný vzorek s uvedením celkového objemu v ml a doby sběru v hod.
Stabilita při teplotě -20 °C 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 2 dny
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 1 den