Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Human epididymal protein 4 (HE4)

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Telefon 495 833 297
495 832 743
495 832 241
Biologický materiál

sérum

Typ žádanky R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 týden, jinak dle dohody s VŠ úseku
Zkratka v LIS HE4
Dostupné statim NE
Jednotka pmol/L
Referenční intervaly

sérum:

ženy před menopauzou
ženy po menopauze
< 70 pmol/L
< 140 pmol/L

 Pro ostatní biologické materiály nejsou referenční intervaly dostupné 

Analytika Nedoporučuje se opakované zamrazování a rozmrazování séra.
Interpretace

Tumorový marker epiteliálního karcinomu vaječníků; Stanovení vadí hemolytické vzorky.

Stabilita při teplotě -20 °C 3 měsíce
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 4 dny
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 8 hodin
Další poznámky

Nepoužívejte jako screeningový test na zjištění karcinomu, vyšetření slouží pro monitorování rekurence nebo progrese onemocněni u pacientek s epiteliálním karcinomem vaječníků. Při současném stanovení markeru CA-125 je vypočten index ROMA (riziko epiteliálního karcinomu vaječníku).